O SYSTEMIE

System WodKanGIS służy przede wszystkim do usprawnienia zarządzania bazą danych opisującą obiekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dostępny jest w trzech zintegrowanych wersjach: WEB, Desktop i Mobile.

W swojej ofercie proponujemy szereg różnych modułów, pozwalających na prowadzenie ewidencji oraz wykonywanie analiz na sieci. Umożliwione jest również generowanie map, raportów i zestawień na podstawie prowadzonej bazy.

Co więcej, WodKanGIS kompatybilny jest z systemem pomiarowym SCADA oraz systemem bilingowym.

Wypracowana przez nas struktura Systemu jest nieustannie rozwijana, tak by odpowiadała indywidualnym potrzebom Klienta. Istniejące elementy dają możliwość modyfikacji, a sam System może zostać rozszerzony o nowe moduły.

WodKanGIS bazuje na jednorazowej opłacie licencyjnej (licencja dożywotnia), bez konieczności jej odnawiania w późniejszych latach.

Umów prezentację