MODUŁY WODKANGIS

Moduł hydrantów

Moduł służący do prowadzenia ewidencji przeglądów hydrantów wraz z możliwością generowania raportów.

Moduł ewidencji sieci

Moduł służący do przeglądania oraz modyfikacji obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Moduł zdarzeń

Moduł służący do zarządzania danymi dotyczącymi awarii, remontów oraz bieżących napraw na sieci.

Moduł dyspozytorski

Moduł służący do przeprowadzania analiz na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, m.in.: wyszukiwanie przeciwspadków, czy zasuw do zamknięcia w przypadku awarii, śledzenie cofki na sieci kanalizacyjnej, analiza zużycia wody.

Moduł służebności przesyłu

Moduł służący do ewidencji prowadzonych prac dot. ustanowienia służebności przesyłu wraz z możliwością generowania raportów.

Moduł wideoinspekcji

Moduł służący do przeglądania i gromadzenia danych dot. przeprowadzonych inspekcji TV sieci kanalizacyjnej.

Moduł czyszczeń

Moduł służący do zarządzania danymi dot. czyszczeń sieci kanalizacyjnej (wykonanych, oczekujących na realizację i w trakcie realizacji).

Moduł raportów

Moduł służący do generowania złożonych raportów łączących dane statystyczne wraz z opracowaniami mapowymi.