systemy

systemy WodKanGIS

Systemy GIS dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

O SYSTEMIE

System WodKanGIS służy przede wszystkim do usprawnienia zarządzania bazą danych opisującą obiekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dostępny jest w trzech zintegrowanych wersjach: WEB, Desktop i Mobile.

W swojej ofercie proponujemy szereg różnych modułów, pozwalających na prowadzenie ewidencji oraz wykonywanie analiz na sieci. Umożliwione jest również generowanie map, raportów i zestawień na podstawie prowadzonej bazy.

Co więcej, WodKanGIS kompatybilny jest z systemem pomiarowym SCADA oraz systemem bilingowym.

Wypracowana przez nas struktura Systemu jest nieustannie rozwijana, tak by odpowiadała indywidualnym potrzebom Klienta. Istniejące elementy dają możliwość modyfikacji, a sam System może zostać rozszerzony o nowe moduły.

WodKanGIS bazuje na jednorazowej opłacie licencyjnej (licencja dożywotnia), bez konieczności jej odnawiania w późniejszych latach.

Umów prezentację

MODUŁY WODKANGIS

Moduł hydrantów

Moduł służący do prowadzenia ewidencji przeglądów hydrantów wraz z możliwością generowania raportów.

Moduł ewidencji sieci

Moduł służący do przeglądania oraz modyfikacji obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Moduł zdarzeń

Moduł służący do zarządzania danymi dotyczącymi awarii, remontów oraz bieżących napraw na sieci.

Moduł dyspozytorski

Moduł służący do przeprowadzania analiz na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, m.in.: wyszukiwanie przeciwspadków, czy zasuw do zamknięcia w przypadku awarii, śledzenie cofki na sieci kanalizacyjnej, analiza zużycia wody.

Moduł służebności przesyłu

Moduł służący do ewidencji prowadzonych prac dot. ustanowienia służebności przesyłu wraz z możliwością generowania raportów.

Moduł wideoinspekcji

Moduł służący do przeglądania i gromadzenia danych dot. przeprowadzonych inspekcji TV sieci kanalizacyjnej.

Moduł czyszczeń

Moduł służący do zarządzania danymi dot. czyszczeń sieci kanalizacyjnej (wykonanych, oczekujących na realizację i w trakcie realizacji).

Moduł raportów

Moduł służący do generowania złożonych raportów łączących dane statystyczne wraz z opracowaniami mapowymi.

NASZE WDROŻENIA

 • All
 • 2021
 • 2022

KONTAKT

 • Telefon
  +48 505-944-460
 • E-mail
  info@wodkangis.pl
 • Adres
  Górczewska 222/148 01-460 Warszawa
 • Firma
  EnviroSolutions Sp. z o.o.
Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30.


FORMULARZ KONTAKTOWY